آموزش مجازی تداک

در این تیزر برخلاف بسیاری از تیزرهای تولید شده سعی شده به صورت غیر مستقیم آموزش مجازی تداک رو معرفی کنه .

باید دقت داشت مخاطب هدف این تیزر کسانی هستند که با مجموعه تداک آشنایی کامل دارند و فقط جهت یادآوری دوباره توانایی های مجموعه تداک این تیزر تولید شده است.

  • سفارش دهنده :شرکت تداک
  • سال تولید :1394
  • آدرس اینترنتی :www.tedak.ir